ZAŠTITA POČINJE PREVENCIJOM

Izbijanje pandemije virusa COVID-19 je izvršilo ogroman uticaj na ceo svet, tačnije na način na koji ljudi žive i razmišljaju. Ecolab je tu da sarađuje sa vama i da vam pomogne u vašem poslovanju tokom ovih događaja bez presedana, da vam prenese kritične i relevantne informacije kako bi se sprečilo širenje infekcije i pružile smernice o ponovnom otvaranju i održavanju čistog, sigurnog i zdravog poslovanja. Pomažemo vam da zaštitite i izgradite odnos poverenja sa zaposlenima, kupcima, gostima, posetiocima i stanarima.

 

VEBINAR: Praktične smernice za smanjenje rizika od infekcije i zaštitu vašeg poslovanja

Pogledajte kako stručnjaci kompanije Ecolab daju ažurirane informacije o trenutnoj epidemiji, dele ključne, relevantne informacije i daju praktične smernice kako biste zaštitili zaposlene i kupce.

 

Uskoro potražite nove vebinare.

Resursi koji će vam pomoći da zaštitite svoje zaposlene, kupce, goste, posetioce i stanare

Kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19, globalni tim stručnjaka kompanije Ecolab je sastavio biblioteku resursa da vam pomogne u zaštiti vaših zaposlenih i gostiju. 
 

ZIDNI GRAFIKONI
Preuzmite i odštampaje naše  zidne grafikone za higijenu ruku i dezinfekciju pri kontaktu sa hranom i objektima koji ne spadaju u hranu.


HIGIJENSKI PLANOVI
Preuzmite i odšampajte naše planove za čišćenja i dezinfekcije radi prevencije i kod sumnjivih ili potvrđenih slučajeva virusa COVID-19.


ONLINE KONTROLNE LISTE ZA PONOVNO OTVARANJE
Upotrebite gotove šablone kontrolnih listi za ponovno otvaranje i postavljanje dnevnih procedura u vezi sa virusom Covid-19 putem alata za online upravljanje zadacima - SmartTask. Ako vam je potrebna papirna verzija, pogledajte naš portal sa resursima u nastavku.


PORTAL SA RESURSIMA KOMPANIJE ECOLAB
Resursi, linkovi i predložene najbolje prakse za promišljeni pristup pripremi, reagovanju i ponovnom otvaranju vašeg poslovanja u slučaju Koronavirusa, sigurno i efikasno.

Back to Top