Farmaceutska proizvodnja

Mi u Ecolab-u se ponosimo činjenicom da s podrobnim razumevanjem pristupamo pojedinačnim zahtevima i da odvajamo potrebno vreme da stalno pratimo izazove s kojima se farmaceustka proizvodnja suočava, ali i izazove s kojima će se verovatno suočavati u budućnosti. Kada jednom sagledamo ciljeve jedne kompanije u pogledu higijene, uključujući, naravno, sve propise koji se na nju odnose, mi pravimo izbor odgovarajuće opreme, sredstava, proizvoda i postupaka. Naši korisnici imaju na raspolaganju i mogu da koriste:

  • Širok spektar proizvoda koji zadovoljavaju stroge standarde dobre porizvodne prakse
  • Opremu za doziranje i kontrolu projektovanu da zadovolji kriterijume higijenskog dizajna
  • Stručni tim za podršku koji radi isključivo za farmaceutsku industriju
  • Potpunu podršku za ocenu valjanosti uključujući neophodne analitičke postupke
  • Petogodišnju garanciju za formule proizvoda

 

Back to Top