Prerada hrane

Prerada hrane je raznorodna oblast koja se proteže od primarne obrade mesa do složenijih i osetljivijih postupaka izrade gotovih jela i delimično pripremljenih obroka. Tržište hrane je u velikoj meri lokalno i odražava ne samo lokalne ukuse i specijalitete, već i etničku raznovrsnost, te sa sobom nosi stalno osvajanje novih proizvoda i izazove zbog roka upotrebe. Razvoj proizvoda je brz i ponekad kratkog veka, što za rezultat ima uvođenje velikog broja novih proizvoda i složenost procesa pripreme. Nove linije, brže i fleksibilnije metode proizvodnje,  efikasniji lanac snabdevanja i postojeće zakonodavstvo pred prerađivače hrane stavljaju velike zahteve u pogledu postupaka kojima se osigurava kvalitet.  Šarolikost raznorodnih procesa krije u sebi potencijalni rizik koji je izuzetno zahtevan i traži stroge sigurnosne standarde i strogo regulisane postupke. Svi proizvođači hrane imaju zakonsku odgovornost da proizvode hranu koja je korisna za zdravlje, zahtevanog kvaliteta i bezbedna za jelo. Pravilno upravljanje i dobra kontrola na svakom pojedinačnom proizvodnom mestu su stoga bitni kako bi se osiguralo da svi činioci koji doprinose sigurnosti hrane funkcionišu dosledno i delotvorno.

Ovako visok stepen složenosti i raznovrsnosti zahteva partnera u održavanju higijene od integriteta – priznatog i pouzdanog partnera kao što je Ecolab. Mi rado prihvatamo tu odgovornost i neprekidno razvijamo brojne programe i usluge koje pružamo shodno zahtevima u pogledu sigurnosti hrane ma gde  na svetu se proizvodni pogon nalazio. Od trenutka kad jedan zaposleni uđe u postrojenje kroz higijenski kontrolni punkt, mi

  • Olakšavamo zadovoljavanje internih i zakonskih standarda u pogledu kvaliteta i sigurnosti
  • Osiguravamo postupke za održavanje kako lične higijene tako i higijene radne sredine
  • Obezbeđujemo alate za upravljanje kojima se nadziru sve higijenske intervencije
  • Unosimo neprekidne inovacije kako bismo zadovoljili uslove koji se stalno menjaju
Back to Top