Mlekarstvo

Prizvođači mleka proizvode jednu od najvažnijih namirnica na svetu – mleko. Kvalitet mleka i mlečnih proizvoda i njihova korisnost za zdravlje u neposrednoj su vezi s kvalitetom vimena i higijenom okruženja. Dobre higijenske navike poboljšavaju kvalitet i vrednost proizvoda i iz temelja određuju da li će mlečna farma biti uspešna ili ne.

Ecolab-ov opsežan program za negu vimena - Udder Care, dopunjavaju programi za negu papaka - Hoof Care; za čišćenje opreme za mužu - Milking Equipment Cleaning kao i program biološke bezbednosti - Bio-Security. Ovi programi i rešenja pomažu da se zaštiti zdravlje i dobrobit životinja. Istovremeno, oni pomažu farmerima da:

  • Pozitivno utiču na prinos, kvalitet i cenu mleka
  • Povećaju profit farme
  • Smanje mogućnost infekcije u mlečnim stadima
  • Održe visok standard dobrobiti životinja
Back to Top