Sir

Različite vrste sira, od mekog do polutvrdih i tvrdih vrsta, sve imaju jednu zajedničku osobinu: linije za njihovu preradu zavise od izuzetno visokog nivoa higijene da bi se postigao i održao najviši mogući kvalitet.

Od samog početka postupka proizvodnje, od rezervoara u kojima se čuvaju kulture, pa tokom čitavog procesa fermentisanja, kontrolisani rast bakterijskih kultura u velikoj meri zavisi od efikasne dezinfekcije posle čišćenja i pre proizvodnje, a postupci koji slede podjednako se oslanjuju na efikasno i dosledno ispunjavanje higijenskih standarda. U tom cilju, partnerski odnos s Ecolabom sa sobom donosi:

  • Postojane i mnogo puta proverene programe koji se isporučuju i koriste širom sveta
  • Servisni tim koji može da obezbedi ciljne standarde u svakom postrojenju
  • Skup inovativnih koncepata koji mogu da osiguraju opipljivu dodatu vrednost i uvećani radni učinak
  • Bez sumnje najopsežnija saznanja u oblasti
Back to Top