Proizvodnja pića i piva

Proizvodnja pića i piva

Sektorom proizvodnje pića, kao odista globalnim tržištem, dominiraju velike, multinacionalne kompanije koje imaju međunarodno priznate i visoko cenjene robne marke. Iako ovo u velikoj meri važi i za sektor proizvodnje piva, mnoge izvrsne lokalne fabričke marke uspele su da opstanu u poslovnom svetu uprkos integraciji sektora, kao i da postižu sve veći uspeh na svom nacionalnom tržištu.

Ove robne marke, nacionalne ili međunarodne, odražavaju pravu vrednost ovih kompanija i traže optimalan i trajan kvalitet svojih proizvoda, gde god oni bili proizvedeni. Ovakav nivo postojanosti i kvaliteta može se postići jedino sa prvoklasnim saradnicima koji se fizički nalaze tamo odakle ovi proizvodi vode poreklo i koji su stručni da nude kontinuirane proizvodne programe koji daju rezultate. Upravo su iz ovog razloga najznačajniji svetski proizvođači pića i piva  odabrali Ecolab kao poslovnog partnera.

Naš proizvodni program obuhvata:

  • Prvoklasne CIP sisteme za čišćenje, uključujući dijagnostiku i optimizaciju
  • Automatizovane/poluautomatizovane koncepte za čišćenje punjača za aseptične i neaseptične linije
  • Širok izbor industrijskih lubrikanata za upotrebu na suvim i vlažnim površinama
  • Specijalizovane proizvodne programe za čišćenje rezervoara, rastvore za čišćenje gajbica i mnoštvo komplementarnih namena.
Back to Top