Mašinsko pranje posuđa

Ecolab održava visok nivo inovacija obezbeđujući specifična rešenja za Vaše jedinstvene radne postupke i primenjuje celokupna rešenja kako bi Vam pomogli da ostvarite rezultate čišćenja koje Vaši kupci očekuju i ujedno pomažući da se smanji utrošak vode, energije i na kraju troškova. U saradnji sa Vama možemo pojačati najbolju praksu mašinskog pranja posuđa kroz široku paletu čvrstih ili tečnih sredstava, obuku na terenu i štampanog materijala.

Mašinsko pranje posuđa

Apex program za pranje posuđa

Rešite vaše najveće probleme mašinskog pranja posuđa praćenjem ključnih metričkih parametara rada mašine, intuitivnim monitorom, delotvornim izveštavanjem i signaliziranjem....

Back to Top