Priprema hrane

Kompanija Ecolab razume da je zaštita zdravlja i bezbednost Vaših rezidenata, posetilaca i zaposlenih Vaš najviši prioritet. Bezbedno pripremanje hrane je važan deo ka ispunjenju tog cilja i u potpunosti se možete osloniti na Ecolab kao partnera koji će Vam pomoći da obezbedite bezbedno okruženje.

Priprema hrane

KitchenPro

Sa zatvorenim, automatskim sistemom za pravljenje radnog rastvora prema Vašim potrebama a u cilju kontrole troškova, KitchenPro je sistem za čišćenje koji savršeno odgovara Vašem...

Back to Top