Naše poslovanje

Kontrola kontaminacije: Shield Medicare je tržišni lider u isporuci specijalnih proizvoda za kontrolu kontaminacije u  farmaceutskoj, biotehnološkoj, zdravstvenoj i medicinskoj industriji širom sveta.

Usluge za ugostiteljstvo i ishranu: proizvodi za čišćenje i sanitaciju za prehrambene proizvode, ugostiteljstvo, zdravstvo, maloprodaju, građevinarstvo, uključujući pranje posuđa, pranje veša u domaćinstvu poslovanja, održavanje domaćinstva, filtriranje i kondicioniranje vode, proizvode za bezbednost hrane, specijalne kuhinje, proizvodi za perionice veša i upravljanje bazenima i banjama.

Zdravstvo: Proizvodi i usluge, uključujući proizvode za pranje ruku zdravstvenog osoblja, hirurške pilinge, proizvode za čišćenje i dezinfekciju koji se koriste u obradi hirurških instrumenata i dezinfekciju tvrdih površina.

Hrana i piće: Proizvodi, oprema, sistemi i usluge za čišćenje i dezinfekciju u agrobiznisu, industriji pića, pivara, farmaciji, mlekarstvu, mesu, živini i prehrambenoj industriji.

Nega tekstila: Čišćenje i sanacija proizvoda, programa i usluga, uključujući energetska rešenja za recikliranje vode i sisteme za upravljanje podacima, za komercijalne praonice koje opslužuju tržište radne odeće, platna i zdravstvene zaštite.

Back to Top