Registracija, evaluacija i autorizacija hemikalija

Ecolab je posvećen pružanju najefikasniji ije i sigurne vode, higijene, energije, tehnologije i usluga, rešenja koja omogućavaju našim klijentima da obezbede  i zaštite ono što je od vitalnog značaja: Čistu vodu, bezbednu hranu, energiju i zdrav ambijent.  

Takođe smo posvećeni tome da su naši proizvodi u potpunosti u skladu sa svim vladinim propisima, uključujući REACH, registracije Evropske unije, evaluaciju i dozvole za hemikalije.  

Naša obaveza uključuje pomaganje našim klijentima da razumeju svoje obaveze prema REACH kao i rad sa našim dobavljačima, kako bi se obezbedilo da su naša očekivanja pod REACH shvaćena.  

Više informacija o REACH programu možete naći ovde.

Želite više informacija o REACH?
Kontaktirajte nas direktno na:
 Reach@ecolab.com

Back to Top