Bio-sigurnost farmi

Bio-sigurnost, kao tehnički izraz, opisuje niz aktivnosti koje moraju biti sprovedene radi sprečavanja ulaska zaraznih organizama i njihovog širenja po celoj farmi. Dobar bio-sigurnosni program efikasan je način za smanjenje rizika od izbijanja i širenja zaraznih bolesti sa životinje na životinju kao i sa životinja na ljude.

Režimi čišćenja i sanacije koji se lako i brzo sprovode srce su svakog bio-sigurnosnog programa. Da bi bilo delotvorno, uspostavljanje takvog programa je specifično za svaku farmu i zahteva pažljivu analizu situacije i pojedinih parametara. Ecolab ima stručnost u ovoj oblasti i priznat je kao pružalac vredne pomoći u formulisanju takvog programa. Zajedno sa našom specijalizovanom distributivnom mrežom, možemo brzo da uspostavimo program, obučimo vaše osoblje i dostavimo vam potrebnu zaštitu.

Back to Top