Optimizovani CIP uslovi u proizvodnji mlečnih proizvoda i pića

Visoko konkurentni uslovi i rastuće cene energije i vode važan su pokretač za optimizaciju CIP procesa u pogonima za proizvodnju hrane, mlekare i pića. Dugi ciklusi čišćenja između svakog proizvoda smanjuju skupe kapacitete postrojenja i stoga ih treba svesti na najmanju moguću meru bez žrtvovanja bezbednosti i kvaliteta. Ecolab je zauzeo vodeću poziciju u razvoju održivih rešenja koja povećavaju efikasnost postrojenja za preradu, čuvaju prirodne resurse, poboljšavaju sigurnost i smanjuju otpad i pomažu u smanjenju ukupnih operativnih troškova postrojenja. Ecolab odgovara na izazov da CIP donese inovativna rešenja koja pomažu u ispunjavanju ciljeva održivosti vaše kompanije, istovremeno pružajući merljive ekonomske koristi za vaš rad.

Ecolab poseduje znanje i kompletnu paletu proizvoda za postizanje optimalnih uslova rada. Naši stručnjaci za aplikacije mogu da daju preporuke za poboljšanja i sa svojim bogatim iskustvom rešavaju čak i teška pitanja.

Back to Top