Dobar, ujednačen kvalitet mleka zavisi od kvaliteta procesa svakodnevnog čišćenja i dezinfekcije opreme za mužu i hlađenje mleka. Ostala oprema koja se koristi na farmi, kao što su sistemi i linije za hranjenje, razni rezervoari ali i vozila - takođe mogu dovesti do prenošenja i širenja bolesti na farmi. Obično je opremu teško čistiti, pa su zato neophodna stručna rešenja.

Ecolab nudi širok spektar veoma kvalitetnih sredstava za čišćenje i dezinfekciju opreme koji zadovoljavaju mnoštvo različitih potreba u održavanju higijene opreme širom sveta. Paleta naših proizvoda sadrži tečne, praškaste i čvrste proizvode, ali i potpuno nova rešenja kojima se smanjuje utrošak vode i energije i eliminiše upotreba fosfata i nitrata.

Back to Top