Smanjivanje izloženosti riziku od zaraznih činilaca na najmanju moguću meru zahteva neprekidnu budnost u kontroli životne sredine, domaćinsku sanitaciju smeštaja i rigoroznu kontrolu potencijalnih prenosilaca bolesti - ljudi, vozila i opreme.

Ecolab poseduje širok spektar dezinfekcionih proizvoda za kontrolu prenošenja bolesti i smanjenje unakrsnog zagađivanja u okviru životne sredine na farmi.

Učinak dezinfekcije, završni korak svakog higijenskog programa, zavisi od broja promenljivih:

  • Delotvornosti prethodnih koraka u programu čišćenja
  • Metode i delotvornosti primene proizvoda
  • Izbora dezinfekcionog sredstva koje će se koristiti
  • Aktivnosti na farmi koje slede nakon dezinfekcije, a koje mogu dovesti do ponovnog zagađenja
Back to Top