Higijena površine hrane

Smanjenje broja patogenih i mikrobioloških organizama poboljšava kvalitet i životni vek prehrambenih proizvoda. Ecolabovi sistemi za obradu površine hrane su delotvorna rešenja koja na najmanju meru svode zagađenje tokom prerade. Kako za direktan dodir sa površinom hrane tako i za alatke za sečenje i obradu koje dolaze u dodir s hranom - Ecolab obezbeđuje rešenje.

Back to Top