Higijena punjenja

Današnje tržište napitaka zahteva, radi zaštite brendova, visok stepen postojanosti kvaliteta i ukusa, produženi rok trajanja i privlačno pakovanje i cenu proizvoda. Pred proizvođače se postavlja izazov da ponude što više različitih proizvoda kako bi povećali svoje učešće na tržištu i raznovrsnost proizvoda. Čak i najmanja nepreciznost u higijeni tokom procesa punjenja može da ugrozi reputaciju brenda i sigurnost proizvoda.

Ecolabova dugogodišnja praksa u ovoj oblasti može da pomogne da se rizici smanje na najmanju moguću meru.  Podrobno čišćenje i dezinfekcija mašina za punjenje i zatvaranje posuda elementarni je uslov da se izbegnu mikrobiološke infekcije. Mi shvatamo ovaj deo procesa punjenja veoma ozbiljno i pružićemo vam podršku po meri vaših potreba razvijanjem naročitih rešenja za automaske, poluautomatske ili ručne sisteme.

Ecolab takođe projektuje rešenja vodeći računa o utrošku vode i energije, potrošnji hemijskih proizvoda i odlaganju i obradi otpadnih voda.

Back to Top