EcoChexx.Net

Svojim softverom EcoChexx.Net, Ecolab nudi inovativni komplet programa koji će podići sigurnost proizvoda na viši nivo usavršenim programom kontrole kvaliteta i higijene. Sistemom se poboljšava usaglašenost sa standardima kvaliteta i tako povećava efikasnost, kvalitet i sigurnost poslovanja.

Ovim interaktivnim kompletom softvera zasnovanim na Web-u efikasno i delotvorno se mogu organizovati i dokumentovati aktivnosti i zadaci na održavanju higijene u sredini u kojoj se proizvodi hrana. Svaki zadatak vezan za proces održavanja higijene može se uvrstiti u plan, dodeliti, odobriti, proceniti i dokumentovati. Obimni sistemi kontrole kvaliteta na papiru zamenjuju se automatskom obradom podataka, dozvoljavajući viši nivo tačnosti i informacija u realnom vremenu jednostavnim pritiskom na dugme.

Menadžerima se pruža viši stepen transparentnosti, znanja i kontrole. Zaposleni na svim organizacionim nivoima dobijaju neophodnu obuku i podršku u vidu informacija, rasporeda zadataka i procedura.

  • Softver je u potpunosti usklađen sa HCPP i svim zahtevima sistema standarda kvaliteta kako bi se optimizirala kontrola kvaliteta
  • Softver obezbeđuje auomatizovano trasiranje revizije i dokumentovanje svih aktivnosti s pristupom svim kvalitativnim informacijama preko jednog jedinog sistema
  • Uz softver se postiže bolja efikasnost rada

www.ecochexx-net.com

Back to Top