Zdravlje i dobrobit životinja
farmer with his cows

Sprečavanje mastitisa

Mastitis je rasprostranjena bolest koja predstavlja zapaljenje vimena i za posledicu ima smanjenje mlečnosti, kvaliteta, pa samim tim i cene mleka. Mastitis uzgajivačima širom sveta odnosi ogromne sume novca svake godine.  Optimalna higijena vimena i staje najefikasniji su način da se mastitis spreči. Kao vodeća kompanija u svetu za pitanja veterinarske higijene, Ecolab neprekidno radi na inovacijama u ovoj oblasti i nudi opsežan program za sprečavanje mastitisa.

Prvenstveni cilj savremenog stočarstva je postizanje maksimalnog odnosa između zdravlja životinja, optimalne produktivnosti i bezbednosti hrane. Savremeni uzgajivači se suočavaju sa sve zahtevnijim zakonodavnim ograničenjima u pogledu bezbednosti hrane i dobrobiti životinja uz stalno rastuće troškove, naročito cena stočne hrane i lekova.

Ecolab nudi izuzetna higijenska rešenja za zadovoljenje potreba u pogledu zdravlja životinja, njihove dobrobiti i sigurnosti hrane, na delotvoran, efikasan i ekonomičan način.

Sprečavanje hromosti

Oštećenje papaka koje izaziva hromost javlja se u većini stada na mlečnim farmama i ima značajnog štetnog uticaja na dobrobit životinja, plodnost i mlečnost. Hromost je jedan od tri najvažnija uzroka neplaniranog ili preuranjenog odabira mlečnih krava za klanje. Lečenje je često dugotrajno, složeno i skupo. Kao i u slučaju mastitisa sprečiti je, naravno, bolje i ekonomičnije nego lečiti, a upravo za sprečavanje pojave bolesti Ecolab je razvio jedinstvena i moderna rešenja koja su od pomoći farmerima, a istovremeno i korisna za zaštitu životne sredine.

Back to Top