Bolje je zajedno: Težnja ka održivosti u komercijalnim perionicama

Situacija

Prvobitno je osnovano 1883. godine kao porodično preduzeće, ELIS „Europe Linge Services“. Sada - međunarodna kompanija za usluge u vezi tekstila, higijene i objekata pomogla je uvođenje poslovnog modela lizinga tekstila u Evropi, kao deo ekonomije zasnovane na upotrebi.

Saradnja Ecolaba i ELIS-a seže do osamdesetih godina prošlog veka, kada su se pojavile i prve kontinualne linje za pranje. Od tada smo zajedno razvijali proizvode i procese, sa sve većom usredsređenošću na održiva rešenja i zajedničku posvećenost smanjenja uticaja operacija na životnu sredinu bez ugrožavanja performansi.

Gradeći skoro 40 godišnje partnerstvo, ELIS i Ecolab pružaju značajne uštede u vodi i energiji zahvaljujući novoj emulzijskoj tehnologiji.  

Rešenje

Ecolab je ponosan da služi više ELIS lokacija širom Evrope. Trenutno implementiramo procese (lean processing) zajedno s našom  tehnologijom deterdženata za emulziju  kako bismo osigurali odgovarajuće, precizno i sigurno doziranje, istovremeno smanjujući potrošnju vode i energije. To je savršen primer postizanja više sa manje.

Pomoću Ecolabove patentirane emulzijske tehnologije pomažemo kompanijama poput ELIS-a da smanje hemijski otpad, potrebe za ispiranjem vode, opterećenje zagađivanjem i potrošnju energije. Ujedno poboljšavamo produktivnost pranja i vek tekstila.

U ovom slučaju smo smanjili količinu proizvoda korišćenjem u odnosu praha i emulzije 5: 2. Smanjenjem količine proizvoda koji se mora prevoziti možemo smanjiti troškove i uticaj na životnu sredinu.

Rezultati

Ovaj prelazak znači da svake godine štedimo:

  • skoro 100.000 m3 slatke vode
  • 300.000 kg hemijskih sredstava za pranje
  • oko 4250 MVh energije
  • Uštedeno 380.000 Nm3 ekvivalenta gasa
  • 875 tona CO2

Cilj ove godine je prelazak druge grupe perionica sa praha na emulziju, čineći istu vrstu koristi. Zajedno sa partnerom ELIS-om radimo više i sa manje.

Back to Top